Biernacki o rundzie jesiennej, podopiecznym z Lyonu oraz roczniku 2012.