NaszWywiad: X Międzynarodowy Turniej Sokolika o Puchar WIŚNIOWSKI – rozmawiamy z Tomaszem Popielą!