Jedność z nowym zarządem rozpoczyna okres przygotowawczy