IV liga: Barciczanka przekleństwem sądeckich trenerów na limanowszczyźnie