Grzegorz Żarnowski (Skalnik Kamionka Wielka): W Stróżach szczęście było po naszej stronie