Sensacyjne powołanie sądeczanki do reprezentacji Polski!