Prezes OZPN Nowy Sącz Robert Koral w obronie wszystkich okręgów i podokręgów piłki nożnej