PP Nowy Sącz: poznajcie pary oraz drabinkę do finału