Ligi zostaną podzielone na grupy? Jedyna słuszna decyzja?