Jakub Bober: Remis z Grodem jest wynikiem sprawiedliwym