Grzegorzek: dziewczyna potrafi żywić urazę do końca meczu