Damian Dąbrowski (Górka Szczereż): Byliśmy bardziej konkretni niż Barciczanka